October 2016

Monthly archive / Maandelikse argief

Website updates

Posted on Oct 15, 2016 in Notices / Kennisgewings | No Comments

The website has now been updated to reflect recent events in the OTSSA. Importantly, you can now find the new executive’s contact details on the “Executive Committee” page. Die webblad is nou hersien om onlangse gebeure in die OTWSA te reflekteer. U kan nou ook die nuwe bestuur se kontakbesonderhede op die “Uitvoerende komitee“-bladsy besigtig.