Become a member

As a first step, please read through the Membership Overview page. Thereafter, please click the button to fill out a membership application form. Please note that you must approach a nominator and secondant before filling making an application.

Start membership application


Word ‘n lid

As ‘n eerste stap, lees asseblief deur die Lidmaatskapoorsig-bladsy. Daarna kan u die onderstaande knoppie druk om ‘n lidmaatskapaansoek in te vul. Let asseblief daarop dat u ‘n nomineerder en sekondant moet nader voordat u ‘n aansoek indien.

Begin lidmaatskapaansoek