Related organizations
Verwante organisasies

IOSOT

One cannot apply to become a member of the IOSOT. In reality it is an ad hoc organisation with only an executive which organises a conference. The executive is appointed at a conference to organize the next conference in three years time. Since the IOSOT’s founding in 1950 in Leiden, an international conference has been held every third year at a leading European university – except in 1986 when a conference was held in Jerusalem and in 2016 when it was held in Stellenbosch.

The main papers read at the conferences are usually published in a conference proceedings carrying the name of the town in the title (or sub-title). Here is a list of the IOSOT conferences: Leiden 1950; Copenhagen 1953; Strasbourg 1956; Oxford 1959; Bonn 1962; Geneva 1965; Rome 1968; Uppsala 1971; Edinburgh 1974; Göttingen 1977; Vienna 1980; Salamanca 1983; Jerusalem 1986; Leuven 1989; Paris 1992; Cambridge 1995; Oslo 1998; Basel 2001; Leiden 2004; Ljubljana 2007; Helsinki 2010, München 2013; Stellenbosch 2016.

In 2019, the conference will be held in Aberdeen, Scotland.

Dit is nie moontlik om lid van die IOSOT te word nie. Dit is na regte ’n ad hoc organisasie met slegs ’n bestuur wat ’n kongres reël. Die uitvoerende komitee word tydens ’n kongres aangewys om die volgende kongres wat oor drie jaar gehou sal word, te reël. Sedert die IOSOT se stigting in 1950 in Leiden is internasionale kongresse al om die derde jaar gereël wat by ’n leidende Europese universiteit gehou is – behalwe in 1986 toe die kongres in Jerusalem gehou is en in 2016 toe dit in Stellenbosch plaasgevind het.

Die hoofreferate wat gelees is, word gewoonlik in ’n kongresverrigting gepubliseer wat die naam van die universiteitstad in die titel of subtitel dra. Hier volg ’n lys van IOSOT-kongresse: Leiden 1950; Kopenhagen 1953; Strasbourg 1956; Oxford 1959; Bonn 1962; Geneve 1965; Rome 1968; Uppsala 1971; Edinburgh 1974; Göttingen 1977; Wene 1980; Salamanca 1983; Jerusalem 1986; Leuven 1989; Parys 1992; Cambridge 1995; Oslo 1998; Basel 2001; Leiden 2004; Ljubljana 2007; Helsinki 2010, München 2013; Stellenbosch 2016.

In 2019 sal die kongres in Aberdeen, Skotland gehou word.

Visit website / Besoek webtuiste


OTW: Het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België

Visit website / Besoek webtuiste


SOTS: The Society for Old Testament Study (UK)

Visit website / Besoek webtuiste


SBL: Society of Biblical Literature

Visit website / Besoek webtuiste


EABS: European Association of Biblical Studies

Visit website / Besoek webtuiste


Catholic Biblical Association of America

Visit website / Besoek webtuiste


World Union of Jewish Studies

Visit website / Besoek webtuiste


SASNES: Southern African Society for Near Eastern Studies

Visit website / Besoek webtuiste
(Currently under construction. / Tans onder konstruksie.)


SABS: The Society of Asian Biblical Studies

Visit website / Besoek webtuiste


CSBS/CSÉB: Canadian Society for Biblical Studies/ Société canadienne des Études bibliques

Visit website / Besoek webtuiste


NABIS: Nigerian Society of Biblical Studies

Visit website / Besoek webtuiste