Previous conferences

Since the establishment of the OTSSA in 1957 it has held annual conferences. The list below reflects the conferences since 1994.

 • 1994: Rand Afrikaans University (Johannesburg)
 • 1995: University of Port Elizabeth (Port Elizabeth)
 • 1996: University of Stellenbosch (Stellenbosch)
 • 1997: Vista University (Pretoria) [40th Anniversary of the OTSSA]
 • 1998: University of the North (Harrismith)
 • 1999: University of South Africa (Pretoria) [First joint conference with the OTW]
 • 2000: University of Fort Hare (Fort Hare)
 • 2001: University of Potchefstroom for CHE (Potchefstroom)
 • 2002: University of Stellenbosch (Stellenbosch)
 • 2003: University of the Free State (Bloemfontein)
 • 2004: Rand Afrikaans University (Johannesburg)
 • 2005: University of KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg)
 • 2006: University of South Africa (Pretoria)
 • 2007: University of Pretoria (Pretoria) [50th Anniversary of the OTSSA & Second joint conference with the OTW]
 • 2008: Academy of Namibia (Windhoek)
 • 2009: University of Stellenbosch (Stellenbosch) [First joint conference of all theological societies in South Africa]
 • 2010: University of North West (Vanderbijl Park)
 • 2011: University of the Western Cape (Cape Town)
 • 2012: University of KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg) [Second joint conference of all theological societies in South Africa]
 • 2013: University of the Free State (Bloemfontein)
 • 2014: University of Johannesburg (Johannesburg)
 • 2015: University of South Africa (Pretoria)
 • 2016: University of Stellenbosch (Stellenbosch) [Joint conference with IOSOT]
 • 2017: University of Pretoria (Pretoria)

Vorige kongresse

Die OTWSA het sedert sy ontstaan jaarliks ’n kongres gehou. Die onderstaande lys reflekteer slegs die kongresse sedert 1994.

 • 1994: Randse Afrikaanse Universiteit (Johannesburg)
 • 1995: Universiteit van Port Elizabeth (Port Elizabeth)
 • 1996: Universiteit van Stellenbosch (Stellenbosch)
 • 1997: Vista Universiteit (Pretoria) [40ste bestaansjaar van die OTWSA]
 • 1998: Universiteit van die Noorde (Harrismith)
 • 1999: Universiteit  van Suid-Afrika (Pretoria) [Eerste gesamentlike kongres met die OTW]
 • 2000: Universiteit van Fort Hare (Fort Hare)
 • 2001: Universiteit van Potchefstroom vir CHO (Potchefstroom)
 • 2002: Universiteit van Stellenbosch (Stellenbosch)
 • 2003: Universiteit  van die Vrystaat (Bloemfontein)
 • 2004: Randse Afrikaanse Universiteit (Johannesburg)
 • 2005: Universiteit van KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg)
 • 2006: Universiteit  van Suid-Afrika (Pretoria)
 • 2007: Universiteit van Pretoria (Pretoria) [50ste bestaansjaar van die OTWSA & Tweede gesamentlike kongres met die OTW]
 • 2008: Namibiese Akademie (Windhoek)
 • 2009: Universiteit  van Stellenbosch (Stellenbosch) [Eerste gesamentlike kongres van teologiese vakverenigings in Suid-Afrika]
 • 2010: Universiteit van Noordwes (Vanderbijlpark)
 • 2011: Universiteit van Wes-Kaapland (Kaapstad)
 • 2012: Universiteit  van KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg) [Tweede gesamentlike kongres van teologiese vakverenigings in Suid-Afrika]
 • 2013: Universiteit  van die Vrystaat (Bloemfontein)
 • 2014: Universiteit van Johannesburg (Johannesburg)
 • 2015: Universiteit van Suid-Africa (Pretoria)
 • 2016: Universiteit van Stellenbosch (Stellenbosch) [Gesamentlike kongres met IOSOT]
 • 2017: Universiteit van Pretoria (Pretoria)