New executive elected / Nuwe bestuur verkies

News article / Nuusartikel

Posted on 19 September 2016 in Notices / Kennisgewings | No Comments

A new executive has been elected during the business meeting at Stellenbosch on 8 September 2016. The following members will serve on the executive for the next three years:

  1. Chair: Prof. Willem Boshoff
  2. Treasurer: Dr. Sias Meyer
  3. Additional member: Prof. Madipoane Masenya.

Dr. Charlene van der Walt will remain the secretary since her term has not ended.


’n Nuwe bestuur is tydens die jaarvergadering wat op 8 September 2016 in Stellenbosch gehou is, gekies. Die volgende persone sal vir die volgende drie jaar die bestuur behartig:

  1. Voorsitter: Prof Willem Boshoff
  2. Tesourier: Dr. Sias Meyer
  3. Addisionele lid: Prof. Madipoane Masenya

Dr. Charlene van der Walt sal steeds as sekretaris diens doen aangesien haar termyn nog nie verstryk het nie.